Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás

Ügyfélfogadás, ügyintézés a szünidőben:
Tanítási időn kívül, nyári szünetben: szerdánként 800-1200 óráig.

2023. 07. 12.
Iskolánk története

1956. szeptember 1. Egy osztállyal megindul a gimnáziumi oktatás az emeletes általános iskola épületében és tantestületével. Az alapítók Kurucz István tanácselnök, Varga Antal községi párttitkár, Hegyes Ferenc a helyi Cipész KTSZ elnöke, Horváth József nyugalmazott általános iskolai igazgató. Az igazgató Terbe Sándor, helyettese: Nagy András általános iskolai vezetők lettek. Az első osztályfőnök Dr. Kováts Lászlóné 40 elsős diákjából végül 22-en érettségiztek.
 

1957. szeptember 1. Szerveződik az önálló tantestület, s helyileg is elkülönül az oktatás, a 2 elsős és az 1 másodikos osztály a Félegyházi út és Csontos Károly utca kereszteződésében lévő emeletes házba költözik. Az új testület igazgatója 1958. szeptember 1-tõl Molnár László lesz.

1958. szeptember 1. Felnőttképzés keretében megkezdődik a levelező tagozatos oktatás. Népszerűsége abban áll, hogy a középvezetői réteg Kiskunmajsán még alig rendelkezett érettségivel.

1960. március 28-ai minisztériumi engedéllyel lehetővé válik a „Dózsa György” név felvétele.

1961. szeptembertől: A közismereti tantárgyak tanítása mellett bevezetik a politechnika oktatást. Igazgatóváltásra is sor kerül, 1963-ig Kürti János lesz az igazgató, helyettese Dani Tivadar.

1963 szeptemberétől, a korábbi iskolavezetőség Szegedre távozásától kezdve Huszka István látja el az igazgatói teendőket (1994-ig), helyettesei: Farkas Antal (1963. szept.- 1970. aug.), Györffy Imréné (1970. szept. – 1970 dec.), Mészáros Tibor (1971. jan. – 1972. aug.), Takács András (1972. szept. – 1994. jún.)

1965 szeptemberétől ideiglenesen a II. számú Általános Iskola egyik épületrészébe (Csontos Károly u. 1-3.) költözik a gimnázium, mert a lakóház céljára épített házat életveszélyessé nyilvánították.

1967. Elkezdődik az önálló gimnázium építése, majd 1969. október elsejétől már az új helyen (Kálvára u. 6.) tanulnak a diákok, a bútorokat, a felszereléseket és az eszközöket a tanulók kézben viszik át az új épületbe.

1972. Megkezdődik a fakultációs oktatás a gyors- és gépírás, valamint a gépjárművezetői és szállítási ügyintézői ismeretek elnevezésű tantárgyak tanításával. Ebben az időszakban tanévenként egy-egy, esetleg két osztály beiskolázására kerül sor.

1977. Egy bronzból készült Dózsa-szobor felállítására kerül sor az iskola előtt, majd fából ugyancsak a parasztvezért ábrázoló szobort avatnak a tanári szoba elõtt. Állandósulnak a színjátszó köri előadások, legtöbbször Tamási Áron színműveket játszanak a diákok.

1987. Testvériskolai kapcsolat felvétele a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Líceummal, majd 1990-ben a tantestület kirándulást szervez Erdélybe, Gyergyószentmiklósra.

1991. Beindul a „Vállalkozói ismeretek” fakultációs tantárgy oktatása. Népszerűsége következtében saját szervezésű felvételi vizsga alapján az 1991/92-es tanévben két vállalkozói fakultációs és egy általános gimnáziumi osztály szerveződik a 9. évfolyamon.

Az 1992-es statisztika szerint az iskolának 223 diákja, 14 főállású tanára és 23 technikai dolgozója van. Az orosz és a német nyelv tanítása mellett 1991-től angol, majd francia és néhány évig az olasz nyelv oktatására is sor kerül. 1994. Igazgatóváltás: Takács András (1997. júl.), helyettese Terbe Ferenc (1997. júl).

1994-1997 Egyre csökkent a vállalkozói fakultációs osztályba jelentkezők száma és a gimnáziumi osztályok is kisebb létszámmal szerveződtek, nappali tagozaton már csak 5 osztály tanult, összesen 165 fővel, viszont 1996-tól - hosszabb szünet után - ismét megkezdődött a levelező tagozatos képzés.

1997. augusztus 1. A fenntartó összevonja a Dózsa György Gimnáziumot és a Városi Diákotthont, az intézmény új neve: Dózsa György Gimnázium és Kollégium. Igazgató: Farkas Zoltán, általános igazgatóhelyettes, 1997. augusztus 1-31-ig Takács András, majd 1997. szeptember 1-től Nyerges Benjamin; a kollégiumvezető helyettes: 1997. augusztus 1-31-ig Terbe Ferenc, 1997. szeptember 1-től 1998. december 29-ig Takács András, 1999. január 1-től pedig Balogh Szidónia.

1998. szeptember 1-től a gimnáziumi oktatás mellett beindul a szakközépiskolai képzés a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban. Ez jelentős áttörés, hiszen ettől kezdve jogosult az intézmény a vállalkozók szakképzési hozzájárulásának fogadására, melyből megindulhatnak a szakmai eszközbeszerzések, fejlesztések.

Az 1998-99-es tanévtől ismét két osztály indul a 9. évfolyamon. Pályázati pénzből felújításra kerül a kollégium épülete (teljes nyílászáró csere és külső szigetelés), majd ugyancsak pályázati pénzből 20 állásos nyelvi labor kialakítása történik.

1999. Megkezdi tanulmányait az első szakképző évfolyam: Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője szakon. A 9. évfolyamon két gimnáziumi osztály és egy idegenforgalmi szakközépiskolai osztály beiskolázására kerül sor. Tehát ismét három osztály indul az első évfolyamon! Újraindul az iskolarádió, Fürkész néven iskolaújság jelenik meg évente 3 alkalommal. Ettől kezdve a 9. évfolyamosok számára gólyatábort szerveznek a mindenkori elsős osztályfőnökök.

2000. A levelező tagozat esti tagozatos képzéssé alakul át, így a 20%-os tanulónkénti kvóta helyett 50 %-ra tarthat igényt a fenntartó, igaz ezzel együtt a heti óraszám 15-ről 18-ra emelkedik, a tanítási napok száma pedig kettőről háromra változik. A műszaki informatika szakmacsoportban is megszerveződik a szakközépiskolai képzés. A 9. évfolyamon ettől a tanévtől kezdve három féle osztály tanul: egy gimnáziumi, egy idegenforgalmi szakközépiskolai, és egy informatikai szakközépiskolai. Ugyanekkor Gazdasági informatikus II. elnevezésű kétéves OKJ szerinti szakmai képzés indul egy osztállyal.

Német testvériskolai kapcsolat alakul Bad Schönborn várossal: diákcsere, nyelvi táborok szerveződnek. 2001. Lubliniec, lengyel testvérváros középiskolájába látogat egy diákcsoportunk, viszontlátogatásként lengyel diákokat fogadunk.

2001. július 5-től ECDL nemzetközi informatikai vizsgaközpont nyílik az intézményben, majd felnőttképzési és pedagógus továbbképzési központtá válik az iskola. 2002. Lommatzsch, német testvérvárosba látogat a német nyelvet tanulók egy csoportja, majd német fiatalok érkeznek hozzánk, a diákcsere rendszeressé válik.

2000-2003. Az osztályok számának folyamatos növekedése miatt (4 évfolyam x 3 osztály + esti tagozat + szakképzo évfolyam) sor kerül új tantermek, konditerem kialakítására, szaktantermek felszerelésére (2 informatika, 1 természettudományi-idegenforgalmi) és a könyvtár kollégiumba költöztetésére. Pályázatok segítségével fokozatosan megújulnak a tantermek bútorai, berendezései is. Új helyen kerül kialakításra a gazdasági iroda, a pénztár és a titkárság, bővül a tanári szoba. Sor kerül a konyha és az étterem felújítására, HACCP rendszerbe illesztésére. A régebbi tantermek és a kollégium ebédlője új padlóburkolatot kap. Megújul az iskolazászló, felszentelésére, avatására a ballagási ünnepély keretében kerül sor. Messze földön híressé vállnak a szalagavató bálak, a bad schönborni alpolgármester a színvonalas megrendezés miatt Kiskunmajsa operabáljának nevezi a rendezvényt.

2003-2004-es tanévi statisztika szerint a 9. évfolyamra a három osztályba 93 diák jelentkezett, az iskolában összesen 14 osztályban 359 diák tanul: 120-an a gimnáziumi osztályokban, közülük 17-en esti tagozaton; 239-en szakközépiskolai osztályokban, közülük 24-en szakmai évfolyamokon (1/13); a kollégiumban 107 diák lakik; a tantestület tagjainak száma: 38 fő (fő munkaviszony keretében).

2004. Az intézmény első ízben szervez egységes írásbeli felvételi vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára, mert a túljelentkezés két és fél - háromszorosa a felvehető létszámnak. Történik mindez annak ellenére, hogy az általános iskolákban évről-évre csökken a tanulók száma.

2005. szeptember 1. Ismét bővül a szakközépiskolai képzés: a művészet-közművelődés-kommunikáció szakmacsoportban a média szak indul.

A 2006/2007-es tanévre a 9. évfolyamra az iskolatörténet legnagyobb létszámú diákközössége iratkozik be, összesen 96 fő.

2006. Nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezik meg az intézmény fennállásának 50. évfordulóján.

2010. Balogh Szidóniát Telek András váltja a kollégium élén.

2015. A Városi Önkormányzatnak köszönhetően komplex energetikai felújítás (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere) történik a középiskola épületében 143 millió Ft értékben.

2016. Iskolatörténeti léptékű fenntartóváltás: az intézmény- és a városvezetés, valamint Kiskunmajsa és a környező települések egyháztanácsainak kezdeményezésére Dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke dönt az iskola egyházi fenntartásba vételéről. Ettől kezdve az új intézménynév: Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium.

2016. Egy országos oktatáspolitikai reform következtében megvonják az intézménytől a szakképzési keretszámot a Művészet, közművelődés, kommunikáció, 2018-tól az Informatika szakmacsoportban is. A rendelkezésre álló szakembergárda és eszközpark segítségével gimnáziumi keretek között média, illetve informatika tanulmányi területen történik az új osztályok meghirdetése.


2019. Jelentős lobbi tevékenység következtében (Lezsák Sándor országgyűlési alelnök, dr. Simicskó István HS elnöke, parlamenti frakcióvezető támogatásával) szeptember 1-jétől elindul a képzés az első Honvédelem ágazatos szakgimnáziumi osztályban (22 fő). Az oktatás során új kollégák érkeznek, a korábbiakkal együtt öten önkéntes tartalékos szolgálatot is vállalnak. A szak egyre népszerűbb, a következő évektől 2-3-szoros a túljelentkezés, maximális létszámú osztályok szerveződnek. 


2020. A világtörténeti léptékű Covid-járvány hatására március 16-ától a jelenléti oktatást felváltja az online forma. Egy pályázati programnak köszönhetően a gimnáziumi osztályokban tanulók laptopot kapnak otthoni használatra. A tanulók távollétét kihasználva 2020-21-ben jelentős felújítás történik a kollégiumban: vizesblokkok felújítása, teljes nyílászáró csere, lapostető szigetelés, elektromos szabványosítás, festés.
Szintén a 2020-21-es tanévtől lépett hatályba az új szakképzési törvény, melynek következtében változott a profil és az intézménynév: Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium lett.


2023. Kitartó törekvés eredményeként szakképzési keretszámot kap az intézmény a Kreatív – vizuális ágazatban, így ismét osztály szerveződhet a Mozgókép- és animációkészítő technikumi, szakmai képzésre. Az iskola diákjai jelentős sikereket érnek el országos és nemzetközi szakmai versenyeken egyaránt: Összetett Honvéd Kadét Kupa országos II. helyezés, OCR Európa-bajnokságon IV. helyezés, XXII. Lakiteleki Filmszemlén tomoris filmet jutalmazott a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár különdíjjal.


2023. szeptember 1-jétől a kollégium intézményegység irányítását Czifrik Ágnes igazgatóhelyettes végzi.

Prospektus
Tájékoztatónk

Együttműködő partnerintézményünk NTP logó

A kép eltávolítva.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye